گروه كامپيوتر فني و حرفه و كاردانش آموزش پرورش ناحيه 6 مشهد

جلسه انتخاب سرگروه

 • تاریخ : دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • موضوع : جلسات گروه کامپیوتر ناحیه 6

با سلام و تبریک هفته معلم

آخرین جلسه گروه کامپیوتر سال تحصیلی ۸۹-۹۰ جهت ارائه گزارش فعالیتهای گروه و همچنین رای گیری جهت انتخاب سرگروه کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه ۶در  مورخ ۱۹/۲/۹۰ راس ساعت ۱۸ عصر در محل گروه های آموزشی ناحیه برگزار می گردد.

ضمناْ گواهی حضور  جلسات گذشته نیز در این جلسه  تقدیم همکاران محترم   می شود


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:13

آزمون نهایی عملی دروس شبکه و بان اطلاعاتی

 • تاریخ : دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • موضوع : اخبار گروه

با سلام وتبریک هفته معلم

قابل توجه هنرآموزان کامپیوتر فنی و حرفه ای ناحیه ۶

آزمون عملی دروس بان اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتر بصورت هماهنگ از طرف اداره بر اساس برنامه زمانبدی زیر در محل هنرستان برگزار می گردد

بانک اطلاعاتی در مورخ ۲۶/۲/۹۰ ساعت ۹ صبح

شبکه های کامپیوتر در مورخ ۲۸/۲/۹۰ ساعت ۹ صبح

ضمناْ سوالات آزمون عملی در صبح روز آزمون از اداره ارسال می شود 


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:6

گواهي حضور كارگاه دانش افزايي Hosting

 • تاریخ : دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • موضوع : بخشنامه های گروه کامپیوتر
با سلام و خسته نباشيد

گواهي حضور كارگاه آموزشي برگزار شده  Hosting و بارگذاري سايت مورخ 4/2/90  آماده تحويل مي باشد همكاران كامپيوتر براي دريافت گواهي حضور مي توانند به گروههاي آموزشي ناحيه 6 مراجه نمايند.


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:35

امتحان عملی نهایی شبکه و بانک اطلاعاتی

 • تاریخ : شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • موضوع : اخبار گروه

 
با سلام و تقدیم احترام

به اطلاع هنر آموزان محترم رشته کامپیوتر می رساند

امتحان عملی دروس شبکه های کامپیوتری و بانک اطلاعاتی به صورت نهایی برگزار می گردد


نمونه برگ ژوری امتحان نهایی شبکه های کامپیوتری

نمونه برگ ژوری امتحان نهایی بانک اطلاعاتی


: تبصره 2 ماده 54  آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه شیوه سالی واحدی 


امتحانات عملی غیر کتبی و کارگاهی درس های غیر نهایی توسط واحد آموزشی و درس های نهایی، توسط افراد واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پرورش انتخاب می شوند قبل از برگزاری امتحانات کتبی و در محل واحدآموزشی برگزار می شوند.

نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:10:32

گواهی حضور و تقدیرنامه

 • تاریخ : پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • موضوع : اخبار گروه
با سلام

گواهی حضور شرکت در کارگا های آموزشی  دانش افزایی برگزار شده و تقدیر نامه هنر آموزان کامپیوتر ناحیه در روز یک شنبه مورخ ۴/۲/۹۰ در محل برگزاری کارگاه آموزشی  Hosting و بارگذاری سایت به  همکاران محترم داده می شود.


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:14:12

برگزاری کلاس های آموزشی آپلود کردن

 • تاریخ : سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰
 • موضوع : جلسات گروه کامپیوتر ناحیه 6
با سلام

 برگزاری کلاس های آموزشی آپلود کردن سایت در تاریخ یکشنبه
۴/۲/۱۳۹۰ در ساعت 18 برگزار خواهد شد

مکان : هنرستان کاظمیان واقع در خیابان هنرستاننوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:0:10

گواهي حضور

 • تاریخ : دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰
 • موضوع : جلسات گروه کامپیوتر ناحیه 6
با سلام

گواهي حضور جلسات و كارگاه هاي آموزشي برگزار شده در ناحيه ۶ آماده تحويل مي باشد. جهت دريافت به گروه هاي آموزشي ناحيه مراجعه فرماييد.


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:15

کارگاه آموزشی Sql

 • تاریخ : دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰
 • موضوع : بخشنامه های گروه کامپیوتر
با سلام

قابل توجه همکاران كامژيوتر کارگاه آموزشی Sql در مورخ ۵/۲/۹۰ ساعت ۱۶ الي ۱۴ در محل پژوهشكده عباس زادگان واقع در ميدان احمد آباد برگزار مي گردد(گروه كامپيوتر فني و حرفه اي اداره كل خراسان رضوي)


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:12

برگزاری کارگاه آموزشی

 • تاریخ : دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰
 • موضوع : بخشنامه های گروه کامپیوتر
با سلام

کارگاه آموزشی و دانش افزایي تعیین هاست و بارگذاری وب سایت بر روی آن در روز یک شنبه مورخ ۴/۲/۹۰ در محل هنرستان کاظمیان واقع در یلوار هنرستان ساعت ۱۸ برگزار می گردد   از همکاران علاقه منددعوت می شود که در این کارگاه شرکت نمایند. مدرس دوره مهندس آرش


نوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:23:7

کد و توضیح های توابع در وی بی ( سری اول )

 • تاریخ : سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰
 • موضوع : آموزش برنامه نویسی
با سلام

می خواهم در این قسمت شما رو با سری اول کد و توضیح های توابع در وی بی آشنا کنم

تابع WindowFromPoint

کد:
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32.dll"
(ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long

اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بازگشتي صفر و در غير اينصورت مقدار بازگشتي هندل پنجره موجود در نقطه مورد نظر خواهد بود

xPoint : عرض نقطه مورد نظر
yPoint : طول نقطه مورد نظر

تابع WaitForSingleObject

کد:
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32.dll"
(ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
این تابع تا زماني که يکي از شرايط زير اتفاق بيفتد وقفه ايجاد مي کند
1 - کنترل مورد نظر تغيير وضيعت بدهد
2 - زمان مورد نظر سپري شود
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hHandle : هندل کنترل مورد نظر
dwMilliseconds : زمان مورد نظر


تابع VerifyScreenSavePwd

کد:
Private Declare Function VerifyScreenSavePwd Lib "password.cpl" (ByVal hwnd As Long) As Long
اين تابع پنجره دريافت کلمه عبور محافظ صفحه نمايش را نشان مي دهد
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hwnd : هندل پنجره اي که تابع تحت آن اجرا مي شود
تابع URLDowlLoadToFile


کد:
Private Declare Function URLDowlLoadToFile LibA "url.dll"
(ByVal pCaller As Long,
ByVal szURL As String,
ByVal szFileName As String,
ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
از اين تابع براي يک صفحه اينترنتي روي کامپيوتر محلي استفاده مي شود
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

pCaller : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
szURL : آدرس اينترنتي مورد نظر
szFileName : محل و نامي کا فايل بايد در آن ذخيره شود
dwReserved : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
lpfnCB : مقدار اين متغير را برابر صفر قرار دهيد
ابع TransParentBlt

کد:
Private Declare Function TransParentBlt Lib "msimg32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal srcX As Long, ByVal srcY As Long, ByVal srcnWidth As Long, ByVal srcnHeight As Long, ByVal CrTransparent As Long) As Long
اين تابع از يک کنترل گرافيکي عکس مي گيرد ، آنرا تغيير اندازه مي دهد ، يک رنگ دلخواه از آن را حذف مي کند و آنرا ار يک کنترل گرافيکي ديگر قرار مي دهد
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود


nWidth : نقطه شروع ترسيم عکس در راستاي افق nHeight : نقطه شروع ترسيم عکس در راستاي عمود nHeight : طول تصوير hSrcDC : هندل بافت گرافيکي کنترلي که بايد از آن عکس گرفته شود srcX : نقطه شروع ترسيم عکس در راستاي افق srcY : نقطه شروع ترسيم عکس در راستاي عمود srcnWidth : عرض عکس CrTransparent : رنگي به بايد حذف شود nWidth : عرض تصوير srcnHeight : طول عکس
hdc : هندل بافت گرافيکي کنترلي که بايد عکس ساخته شده در آن قرار گيرد

تابع timeGetTime

کد:
Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long
اين تابع زمان سپري شده از زماني که کامپيوتر روشن شده را بر حسب ميلي ثانيه بر مي گرداندتابع TextOutA

کد:
Private Declare Function TextOutA Lib "gdi32.dll"
(ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long,
ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long
این تابع يک نوشته را بر روي يک کنترل گرافيکي نمايش مي دهد
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hdc : هندل بافت گرافيکي کنترل مورد نظر
x : فاصلهء نوشته از سمت چپ کنترل
y : فاصلهء نوشته از بالاي کنترل
lpString : متن مورد نظر
nCount : طول متن مورد نظرتابع SwapMouseButton

کد:
Private Const MS_DEFAULT = 0
Private Const MS_SWAP = 1

Private Declare Function SwapMouseButton Lib "user32.dll"
(ByVal bSwap As Long) As Long
این تابع عملکرد دو دکمه سمت چپ و راست ماوس را با يکديگر تعويض مي کند
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

bSwap : تعيين مي کند هر کدام از دکمه ها چه کاري انجام دهد ( ثابت هاي زير )
MS_DEFAULE : دکمه هاي ماوس به حالت پيش فرض ويندوز در خواهد آمد
MS_SWAP : عملکرد دکمه هاي ماوس با يکديگر تعويض خواهد شدابع StretchBlt

کد:
Private Const SRC_PAINT = &HEE0086
Private Const SRC_ERASE = &H440328
Private Const SRC_INVERT = &H660046
Private Const SRC_AND = &H8800C6
Private Const SRC_COPY = &HCC0020

Private Declare Function StretchBlt Lib "gdi32"
(ByVal hdc As Long,ByVal x As Long,
ByVal y As Long,ByVal nWidth As Long,
ByVal nHeight As Long,ByVal hSrcDC As Long,
ByVal xSrc As Long,ByVal ySrc As Long,
ByVal nSrcWidth As Long,ByVal nSrcHeight As Long,ByVal dwRop As Long)As Long
اين تابع از يک پنجره عکس مي گيرد و آن را در يک کنترل گرافيکي چاپ مي کند ضمن آنکه توانايي بزرگنمايي و کوچکنمايي تصوير را هم دارد
گر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

hdc : هندل بافت گرافيکي کنترلي مقصد
x : نقطه شروع ترسيم عکس جديد در راستاي افق
y : نقطه شروع ترسيم عکس جديد در راستاي عمود
nWidth : عرض تصوير جديد
nHeight : ارتفاع تصوير جديد
hSrcDC : هندل بافت گرافيکي کنترلي که بايد از آن عکس گرفته شود
xSrc : فاصلهء تصوير از سمت چپ کنترل
ySrc : فاصلهء تصوير از بالاي کنترل
nSrcWidth : عرض تصوير
nSrcHeight : ارتفاع تصوير
dwRop : نحوه ترسيم تصوير . ثابت هاي زير
SRC_PAINT : تصوير کنترل مبدا و مقصد را با هم Or کرده و در کنترل مقصد قرار مي دهد
SRC_ERASE : تصوير پنجره مقصد را Not کرده و با پنجره مبدا Or مي کند و نتيجه را در کنترل مقصد مي نويسد
SRC_INVERT : تصوير کنترل مبدا و مقصد را با هم Xor کرده و در کنترل مقصد قرار مي دهد
SRC_AND : تصوير کنترل مبدا و مقصد را با هم And کرده و در کنترل مقصد قرار مي دهد
SRC_COPY : تصوير کنترل مبدا رو بدون دستکاري در کنترل مقصد قرار مي دهد


تابع SleepEx

کد:
Private Declare Function SleepEx Lib "kernel32.dll"
(ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
این تابع به اندازهء dwMilisecond وقفه ايجاد مي کند.
اگر تابع کار خود را با موفقيت به پايان برساند مقدار بازگشتي يک عدد غير صفر و اگر تابع با خطايي مواجه شود مقدار بر گشتي صفر خواهد بود

dwMilisecond : زمان مورد نظر بر حسب ميلي ثانيه
bAlertable : اگر True باشد آنگاه در هنگام فراخواني توابع ورودي/خروجي وقفه به پايان مي رسد در غير اينصورت تحت هيچ شرايطي قبل از مدت زمان dwMilisecond وقفه به پايان نمي رسدنوشته شده توسط:گروه کامپیوتر و در ساعت:12:23
| مطالب قديمي‌تر